Co je relativní chyba? Jak to mohu použít? Jaký je rozdíl mezi absolutní chybou a relativní chybou?


Odpověď 1:

Je-li skutečná váha objektu x a měřítko měří jako y, pak

Absolutní chyba A = absolutní hodnota (xy)

Relativní chyba R = absolutní chyba / x

% error P = relativní chyba * 100

Příklad: Pokud se 1 kg měří jako 990 g, A = 10 g, R = 0,01, P = 1%

Pokud se však 100 gm měří jako 90 g, A = 10 g, R = 0,1, P = 10%

Ačkoli absolutní chyby jsou v obou případech stejné, relativní chyby se liší faktorem 10.

Relativní chyba je proto lepším ukazatelem chyby než absolutní chyba


Odpověď 2:

Relativní chyba závisí na velikosti hodnoty, kterou vyjadřujete, zatímco absolutní chyba ne.

Pokud provozuji velkou společnost, vynechání platby ve výši 1 000 $ při výpočtu zisku bude malou relativní chybou. Na typickém výkazu zisků a ztrát se to ani neukáže, protože jsou uvedeny v milionech dolarů (nebo více).

Ale pokud jsem zaměstnancem na nízké úrovni, bude opomenutí 1000 dolarů v mzdách pro mě mnohem větší (a tedy významnější) relativní chyba než pro společnost. Absolutní chyba (1 000 $) je však v obou případech stejná.