Co se děje? Jaký je rozdíl mezi prací a disertační prací?


Odpověď 1:

Obvykle je řízením „Konferenční sborníky“, což je sbírka článků z konference. Za starých časů by mohly být vázány do knihy a publikovány, a pokud by se konference konala více let, mohlo by existovat několik svazků sborníků. Dnes se to často děje pouze elektronicky nebo se provádí v něčem, jako je IEEE Explore, nebo na některých konferencích bude mít svůj vlastní archiv, který může nebo nemusí být křížovým odkazem na službu indexace citací.

Z pohledu akademického životopisu (CV) se v některých oborech postupuje jako méně hodnotné než tradiční časopisecké publikace, protože vzájemné hodnocení je považováno za méně přísné. V několika oblastech je řízení vysoce ceněné, protože konference jsou nejrychlejším způsobem, jak šířit nový nápad nebo informace kolem.

Práce a disertační práce jsou často používány zaměnitelně v konverzaci a odkazují na písemný dokument, který student PhD nebo Masters vyrábí a brání ústně před komisí. Je-li písemný dokument a ústní obhajoba schválena, je studentovi udělen titul.

Technicky je „diplomová práce“ myšlenkou nebo hypotézou, která se hájí, a disertační práce je písemným dokumentem. Student navrhuje myšlenku „Diplomová práce“ a argumentuje, proč je to pravda. Původ tohoto pojmu se pravděpodobně vrací ke vzniku univerzit a má kořeny ve filozofii a rétorice. Takže stále máme tituly jako doktor filozofie (PhD), i když je to tvrdá věda nebo matematika.