Jaký je jeden hlavní rozdíl mezi partnerství a LLP?


Odpověď 1:

Mezi partnerskou firmou a PCV existuje mnoho rozdílů:

Typ entity

Partnerská firma je obchodní společnost tvořená 2 nebo více osobami a registrovaná podle zákona o partnerství z roku 1932. Partneři partnerské firmy mají neomezenou odpovědnost a osobně odpovídají za ztráty a závazky partnerství. Tím se partnerství a jeho partneři stanou jedinou identitou a partnerství neztratí věčnou existenci poté, co jeho partneři opustí podnikání.

Společnost s ručením omezeným nebo LLP je směsicí partnerské firmy a soukromé společnosti s ručením omezeným. LLP je tvořen 2 nebo více partnery a je registrován podle zákona o partnerství s ručením omezeným z roku 2008. Partneři LLP mají odpovědnost omezenou na kapitál, který investují, a nejsou osobně odpovědní za závazky podniku. To dává podniku samostatnou právní identitu a perpertuální existenci, i když všichni partneři odcházejí jeden po druhém od firmy.

Možnost nákupu nemovitosti

Partnerská společnost nemůže koupit jakýkoli druh majetku ve svém názvu, ať už jde o movitý nebo nemovitý majetek. Jakýkoli druh nemovitosti je zakoupen na jméno partnerů. Protože však LLP má samostatnou identitu, lze jakýkoli druh majetku koupit na jeho jméno, ať už jde o movitý nebo nemovitý majetek.

Způsobilost partnerů

V partnerství může být minimálně 2 partneři a maximálně 50 partneři. Partnerem v partnerské firmě se může stát každý indický občan, který pobýval v Indii. Nezletilí se mohou také stát partnery v tomto druhu podnikání.

V LLP mohou existovat minimálně 2 partneři, bez omezení na maximální počet partnerů. Každý indický občan, který pobýval v Indii, může být partnerem LLP, jakož i NRI a cizí státní příslušníci, pokud předloží všechny potřebné dokumenty poté, co je dali notářsky ověřit dotčenými orgány. Alespoň jeden z určených partnerů v programu celoživotního učení by však měl být indický státní příslušník.

Registrace podnikání

Registrace partnerské firmy se provádí u registrátora firem předložením příslušných dokumentů. Formality spojené s registrací partnerství jsou ve srovnání s LLP menší.

Registrace partnerství s omezeným ručením (LLP) se provádí u ministerstva pro korporátní záležitosti (MCA). Proces registrace LLP je podobný procesu registrace pro společnost a před začleněním LLP, jako je digitální podpisový certifikát, DPIN atd., Je třeba splnit řadu formalit.

Právní dokument pro začlenění

Musí být sepsána smlouva o partnerství, která stanoví podmínky a ustanovení pro řízení podniku, vztah mezi partnery, podíl, práva a závazky každého partnera atd. Je vypracována dohoda o LLP, která stanoví podmínky a podmínky týkající se řízení podniku, podrobnosti o určených partnerech, jejich práva, závazky, akcie atd.

Název podnikání

V případě partnerství s ručením omezeným (LLP) musí být k názvu podniku připojena přípona „LLP“. V případě partnerské firmy však takový požadavek neexistuje.

Určené identifikační číslo partnera

Každý určený partner LLP musí mít DPIN, tj. Identifikační číslo určeného partnera, než bude osoba jmenována jako určený partner. V případě partnerské firmy však takový požadavek neexistuje.

Roční dodržování předpisů a zdanění

Každé LLP musí každoročně podávat každoroční soulad LLP s ROC každý finanční rok, pro partnerskou společnost však neexistují žádné požadavky na podávání ročních výnosů.


Odpověď 2:

největší rozdíl je v názvu samotném. „Omezená odpovědnost“

V části 3 zákona o LLP se uvádí, že LLP je právnická osoba oddělená od svých partnerů. Odpovědnost LLP proto není osobním závazkem partnerů a osobní majetek partnerů nelze použít k úhradě závazků podniku.

Vezměme si příklad:

Předpokládejme, že A, B a C jsou partnery v LLP a investovali Rs. 10000 každý jako jejich příslušný kapitálový vklad. LLP způsobuje obchodní ztrátu R. 10 lakhů a věřitelé žádají o čekající Rs. 9 lakhů. I tehdy je odpovědnost partnerů omezena pouze na investice do podnikání a do obchodních aktiv, tj. Rs. Jeden lakh. Věřitelé se nemohou dotknout svých osobních a domácích aktiv a získat zpět zbývající R. 24 lakhů.

Ale pokud jsou pan X a pan Y partnery ve firmě a podnikání způsobí ztrátu Rs. 25 lakhů, pak jsou partneři osobně odpovědní. To znamená, že partneři jsou osobně odpovědní a dokonce i jejich domácí a obchodní aktiva, jako je jejich osobní majetek, bankovní zůstatky, investice, zlato atd., Mohou být vyprodána, aby získala zpět R. 25 lakhů.

CA. Bhavesh Savla

www.cabks.in


Odpověď 3:

největší rozdíl je v názvu samotném. „Omezená odpovědnost“

V části 3 zákona o LLP se uvádí, že LLP je právnická osoba oddělená od svých partnerů. Odpovědnost LLP proto není osobním závazkem partnerů a osobní majetek partnerů nelze použít k úhradě závazků podniku.

Vezměme si příklad:

Předpokládejme, že A, B a C jsou partnery v LLP a investovali Rs. 10000 každý jako jejich příslušný kapitálový vklad. LLP způsobuje obchodní ztrátu R. 10 lakhů a věřitelé žádají o čekající Rs. 9 lakhů. I tehdy je odpovědnost partnerů omezena pouze na investice do podnikání a do obchodních aktiv, tj. Rs. Jeden lakh. Věřitelé se nemohou dotknout svých osobních a domácích aktiv a získat zpět zbývající R. 24 lakhů.

Ale pokud jsou pan X a pan Y partnery ve firmě a podnikání způsobí ztrátu Rs. 25 lakhů, pak jsou partneři osobně odpovědní. To znamená, že partneři jsou osobně odpovědní a dokonce i jejich domácí a obchodní aktiva, jako je jejich osobní majetek, bankovní zůstatky, investice, zlato atd., Mohou být vyprodána, aby získala zpět R. 25 lakhů.

CA. Bhavesh Savla

www.cabks.in