Jaký je rozdíl mezi strukturou a funkcemi?


Odpověď 1:

Funkce je pouze soubor operací (může to být 1), které můžete použít na člena skupiny / sady cokoli.

Struktura je skupina prvků, které sdílejí společné vlastnosti, jako ... řekněme množinu všech sudých čísel. Součet sudých čísel vám dává sudá čísla a násobení sudých čísel vám dává sudá čísla ... pravděpodobně bychom mohli tuto strukturu pojmenovat a zjistit, zda můžeme odvodit věty o nich, které nám o nich poskytují informace.