Jaký je rozdíl mezi socialismem v Rusku a komunismem v Číně?


Odpověď 1:

Rusko bylo schopno mít nějaký základ proletariátu a začínajícího průmyslového systému, což umožnilo rolnicko-proletářskou spolupráci. Čína naopak neměla průmyslovou kapacitu jen málo k žádnému. Raná komunistická strana v Číně úzce dodržovala ruskou politickou filozofii. Z výše uvedených důvodů však Mao Zedong, zakládající člen Čínské komunistické strany, nesouhlasil s koncepcí dělnické revoluce v Číně. První z nich také navrhoval soužití s ​​kapitalismem, zatímco druhý odmítl tuto představu a zůstal agresivní vůči USA jako imperialistickému nepříteli. Tyto rozdíly vedly k čínsko-sovětskému rozdělení v 60. letech. V Číně Mao Zedong zahájil kulturní revoluci (1966–76), aby zabránil rozvoji ruského byrokratického komunismu SSSR. Tyto rozdíly jsou samozřejmě v podstatě triviální, ale stačily k tomu, aby vedly k hraničnímu konfliktu a debatě o tom, kdo vede globální komunismus a který nakonec vede k rozdělení


Odpověď 2:

V této otázce je velká chyba. Socialismus a komunismus dvě různé ideologie. Téměř všechny dnešní vlády jsou socialismus. Socialismus uvádí, že vláda poskytuje lidem nějakou formu záchranné sítě nebo podporu.

Komunismus je forma vlády, kde vše patří lidem.

Čína a Rusko již nejsou komunistické. Oba jsou kapitalistické národy.