Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychoanalytikem?


Odpověď 1:

A pokud jde o další odpověď, psychiatr je lékař, který předepisuje léky. Psychoanalytik je terapeut vyškolený ve freudovské terapii a nemůže předepisovat léky, pokud nemá lékařský titul. Psychiatr zmírňuje příznaky, zatímco psychoanalytik pomáhá klientovi analyzovat jejich příznaky a příčiny příznaků.


Odpověď 2:

Psychiatr je lékař a většinou předepisuje léky.

psychoterapie provádí psychoterapii, většina z nás absolvovala psychologii, ale ne nutně: je to spíše zaměstnání než akademický titul, odlišně od psychiatrie, což je lékařská specializace se specifickým diplomem.

pokud jde o psychiananta, jedná se o specifický druh psychoterapie, jejíž obor je nezávislou a průřezovou disciplínou psychoanalýzy - jsme nej legitimnějším dědicem Freuda a freudovského dopisu, neseme freudovskou revoluci v minulosti i v nadcházejících událostech a za tímto účelem jsme byli psychoanalytickým léčením jako psychoanalysands.