Jaký je rozdíl mezi malými a malými?


Odpověď 1:

Ahoj,

„Trochu“ i „málo“ jsou nespočítatelné kvantifikátory. Používáme je s nespočetnými podstatnými jmény, jako jsou peníze a voda. Ale to neznamená totéž.

  • „Trochu“ znamená malé množství, ale stačí. Pokud mám v kapse trochu peněz, můžu si koupit toto tričko. „Malé“ také znamená malé množství, ale tentokrát je částka téměř nic.eg Mám málo peněz. Opravdu si nemůžu dovolit koupit toto tričko.

Hodně štěstí,


Odpověď 2:

Následuje rozdíl mezi „malými“ a „malými“.

Málo = není moc (tj. Téměř žádné) Tedy přídavné jméno „málo“ má negativní význam. Příklad;

Neexistuje malá naděje na jeho zotavení. (tj. není pravděpodobné, že se zotaví.)

Trocha = někteří, i když ne moc. „Trocha“ má pozitivní význam. Příklad;

Existuje jen malá naděje na jeho uzdravení. (tj. může se zotavit.)