Jaký je rozdíl mezi lingvistikou a lingvistickým výzkumem?


Odpověď 1:

Lingvistika je název akademické oblasti zabývající se způsobem, jakým jazyk funguje, a všechny úrovně. Mám na mysli vše od toho, jak se vytvářejí zvuky ve vokálním traktu, až po to, jak se vytvářejí věty, jak se vyvíjí jazyky, jak funguje propaganda.

Lingvistický výzkum je vědecký výzkum prováděný v této oblasti. Můžete studovat lingvistiku, aniž byste provedli jakýkoli vlastní formální výzkum.