Jaký je rozdíl mezi úrokovou sazbou a ročním výnosem?


Odpověď 1:

„Výnos“ se používá k popisu skutečné výhledové výkonnosti peněz. Pokud jde o investici, „výnosem“ je to, kolik zisku bylo skutečně získáno. Výnos bere v úvahu „úrok“, složený účinek reinvestování úroku po cestě a případně dividendy. Se složeným účinkem by hlavní zůstatek vydělával úroky z úroků.

„Úrok“ se týká nákladů na výpůjčky peněz nebo potenciální vydělané částky z půjčených peněz. Zájem je často vyjádřen v období jednoho roku. „Úrok“ lze tedy přesněji identifikovat jako úrok ročně nebo roční procentní výnos. Během 12 měsíců se úrok připočte k částce rovnající se konkrétní úrokové sazbě dlužného nebo zapůjčeného zůstatku.

Chcete-li se dozvědět více o výnosech a zájmech, podívejte se na Woodbridge Wealth.


Odpověď 2:

Existuje úrok, který se chová jako výnos, a výnos, který se chová jako úrok, ale obecně platí, že úrok je odměna, kterou získáte, když půjčíte, a výnos je odměna, kterou dostanete, když investujete. Obecně lze říci, že rozdíl mezi poskytováním půjčky a investicí spočívá v tom, že kupujete část platební jednotky s investicí, ale s půjčkou nemáte.