Jaký je rozdíl mezi iminem a eminem?


Odpověď 1:

Jako podstatné jméno je rozdíl mezi iminem a enaminem

je to, že imin je (organická chemie) jakákoli ze skupiny organických sloučenin dusíku majících obecný vzorec r

2

c = nr; jsou tautomerní s enaminy, zatímco enamin je (organická chemie) jakákoli ze třídy nenasycených sloučenin dusíku, které mají obecný vzorec r

2

c = c (r) -nr

2

, připravené kondenzační reakcí aldehydu nebo ketonu se sekundárním aminem; jsou tautomerní formy iminů.