Jaký je rozdíl mezi funkčním a procedurálním programováním?


Odpověď 1:

matematický

sémantika

operační sémantika

denotační sémantika

filozofie

konstruktivní logika

klasická logika

referenční průhlednost

tvrzení

Wikipedia

výběr matematické definice je zbytečný

programátoři

... fráze [funkční programování] je jednoduše chytlavým sloganem pro jejich tvrzení, že abstrakce lambda, jako výpočetní primitivum, jsou nejen univerzální ve formálním smyslu (že jsou schopny kódovat jakýkoli program nějakým způsobem, jakkoli trapně), ale univerzální v praktickém smyslu, že kterýkoli a každý konstrukt přítomný v jiných jazycích, dokonce i ty, které jsou zapečené od základu, mohou být reimplementovány v jazyce založeném na lambda způsobem, který je jak efektivní, tak přirozený.

příliš mnoho

příliš málo

sociální úsudek

Vím to, když to vidím