Jaký je rozdíl mezi značkami div a span?


Odpověď 1:

Přesná otázka

tagy se používají k seskupení souvisejících prvků html, jako je prvek p, h2, h3.

prvek div slouží k uspořádání vašeho dokumentu html a umožňuje jej čitelnost i pro jiné programátory. Prvek Div ​​nemá žádný vliv na webový prohlížeč, ale dává vývojáři větší smysl.

Zatímco je vložený prvek, který se používá k ovlivnění textu, slov, aniž by způsobil zalomení řádku.


Odpověď 2:

Lidé to komplikují. Google ji má na místě.

Rozdíl mezi rozpětím a div je v tom, že prvek rozpětí je in-line a obvykle se používá pro malý kus HTML uvnitř řádku (například uvnitř odstavce), zatímco prvek div (divize) je bloková čára (což je v podstatě rovnocenné) na konec řádku před a po něm) a používá se k seskupování větších kusů kódu.

Webovou stránku považujte za esej a je to, jako by se tento div používal ke stylování odstavců a rozpětí se používal ke stylizování vět.


Odpověď 3:

Prvek na úrovni bloku vždy začíná na nové lince a zabírá celou dostupnou šířku (natahuje se doleva a doprava, pokud je to možné).

Vložený prvek nezačne na novém řádku a zabírá pouze tolik šířky, kolik je třeba.

Div je zde prvek na úrovni bloku, kde jako rozpětí je vložený prvek.

Bloky HTML a vložené prvky