Jaký je rozdíl mezi datovým tokem dat a metodami vyrovnávací paměti, pokud jde o programování v síti Java?


Odpověď 1:

Třída BufferedReader: Čte text z proudu pro zadávání znaků, vyrovnávací paměť znaků tak, aby bylo zajištěno efektivní čtení znaků, polí a řádků.

Třída DataInputStream: Vstupní datový tok umožňuje aplikaci číst primitivní datové typy Java z podkladového vstupního proudu způsobem nezávislým na stroji. Aplikace používá datový výstupní tok k zápisu dat, která mohou být později čtena vstupním datovým tokem.

V případě vytvoření souboruDataInputStream se používá jako výchozí vstupní proud při vytváření binárních souborů (.dat) a BufferedReader je výchozí vstupní proud pro textové soubory (.txt). Oba čtou binární data a textová data.

Doufám, že to pomohlo. Na zdraví!