Jaký je rozdíl mezi cerebelární ataxií a smyslovou ataxií?


Odpověď 1:

Zásadní rozdíl je příčina.

Cerebelární ataxie je způsobena poruchami mozkového systému. Tento systém koordinuje motorické činnosti a řídí je. Provede a vyladí „akční plán“ generovaný motorickou kůrou. Dysfunkce vede k nemotornosti a nestabilitě, která, pokud ovlivňuje chůzi nebo chůzi, se nazývá cerebelární ataxie. Člověk s cerebelární ataxií bude chodit jako opilý člověk se širokým krokovým krokem. To je obvykle způsobeno poškozením vermis cerebellum.

Senzorická ataxie je způsobena problémem s pocitem. Konkrétně je ovlivněn smysl polohy kloubů, a mozek tedy nemůže vnímat polohu kloubů těla. Když tedy motorová kůra vytvoří akční plán, nadměrně kompenzuje předpokládanou polohu kloubu. Když to ovlivňuje chůzi, nazývá se to smyslová ataxie. Například, pokud je ovlivněn smysl polohy kloubu z dolních končetin, motorická kůra přikáže dolním končetinám, aby stoupaly mnohem výše, než je obvyklé, aby při chůzi vyčistily zemi, což vede k vysoké krokové chůzi. „Systém zadního sloupce“ si zaslouží smysl pro společnou polohu a poškození tohoto systému vede ke smyslové ataxii.