Jaký je rozdíl mezi kartézským kordinátem a polárním kandinátem?


Odpověď 1:

Souřadný systém musí být schopen definovat jedinečný fyzický bod ve vesmíru. V kartézském souřadném systému se používá osa xyz. Všechno méně nestačí a více není potřeba (zbytečné). V polárním souřadném systému r

θ ϕ\theta~\phi

Jsou používány.

Polární souřadnice mohou být převedeny na karteziánské souřadnice jednoduchými transformačními vzorci a naopak.

Kartézský souřadnicový systém je snadno pochopitelný, protože je jednodušší si představit souřadné osy například v krychli nebo kvádru.

Abychom pochopili polární souřadnicový systém, můžete si podobně představit body na pevné kouli. Nejprve definujte kartézské souřadnice. Nyní začněte od počátku (střed koule), jděte vzdálenost v radiálním směru. Nyní může být váš bod kdekoli na kulovém povrchu, takže bod ještě není jednoznačně definován. Dobře, pak definujte polární úhel (od osy z) podél souřadnice r. Nyní je váš bod kdekoli v kruhu. Definujte tedy další úhel, azimutální úhel (úhel promítání polohového vektoru na xy rovinu wrt x osa). Voila! Váš bod byl jednoznačně definován.

Zkuste si představit několik takových bodů, počínaje od středu, a pochopíte koncept. Pokud jde o vzorce a diagramy, stačí zadat vyhledávání Google nebo se podívat na dobrou knihu o vektorové analýze.