Jaký je rozdíl mezi signálem v základním pásmu a nosným signálem?


Odpověď 1:

Signál v základním pásmu je takový, který má spektrum od 0 Hz do nějakého fc Hz, kde fc je mezní frekvence (pro získání signálů v základním pásmu je nutné mít spektrum kolem 0 Hz), zatímco nosný signál (obvykle sinusový) v některých digitálních schématech jsou pulsy je také použito), které nemá takové omezení spektra, může mít libovolné spektrum, pokud dobře slouží účelu, přenosu nebo komunikaci.

Příklad to objasní: předpokládejme, že máte signál řeči a jeho spektrum je obvykle od 20 Hz do 20 kHz, takže se jedná o signál v základním pásmu a nyní ho chcete vyslat, rozhodně nemůžete vysílat hlasový signál přímo, takže si vezměte nosná frekvence velmi vysoké frekvence ~ Mhz a modulovat ji řečovým signálem a poté ji vysílat; mluví ve frekvenční oblasti signál základního pásma, který pokrýval 20 Hz až 20 kHz nyní (fo-20 kHz až fo + 20 kHz), kde fo je nosná frekvence.


Odpověď 2:

Signál v základním pásmu je signál, který chcete vyslat, řekněme píseň, obvykle mezi 10 a 20 kHz.

Nosič je vysokofrekvenční signál používaný pro efektivnější přenos. Obvykle je v rozsahu Mhz.

Příklad: y (t) = f (t) cos (

wctw_c t

)

f (t) je základní pásmo a cos () je nosná