Co je konstruktér? Jaký je rozdíl mezi normální třídou a třídou konstruktorů? A proč potřebujeme třídu konstruktérů?


Odpověď 1:

Konstruktor, jak název napovídá, pomáhá něco budovat.

Co to je? Třída, po které je pojmenována.

Když definujete třídu bez konstruktoru, kompilátor vám poskytne výchozí konstruktor v době spuštění, který nevidíte, ale veškerá zábava začíná, když píšete vlastní konstruktor. Kdykoli je objekt vytvořen z určité třídy, kompilátor bude hledat, zda je nějaký konstruktor již definován nebo ne? pokud existuje, nejprve sestaví třídu podle pokynů definovaných v konstruktoru a poté provede další operace.


Odpověď 2:

Konstruktor je speciální členská funkce. Každá třída bude mít výchozí konstruktor, hlavním cílem výchozího konstruktoru je vytvoření paměti pro třídu.

Kdykoli kompilátor nebo interpret najde výchozí konstruktor než v té době, vytvoří paměť pro konkrétní objekt v haldě.

zvažte příklad:

K provedení tohoto programu pomocí JVM bychom potřebovali výchozí konstruktor. V době provedení by byl tento program převeden jako na obrázku níže.

Do vašeho programu přidá výchozí konstruktor.

Hlavním konceptem konstruktoru je přidělování paměti vašim objektům.