Jaký je rozdíl mezi technickým SOP a správním SOP?


Odpověď 1:

„SOP“ je „standardní provozní postup“. to je doporučená (často pověřená) sada kroků, které mají být provedeny za daných okolností. Řada podobných „programů“ věnovaných člověku (nebo lidem), aby udělal v pořádku.

Technický SOP pravděpodobně znamená kroky, které je třeba provést v technické situaci, jako je „SOP pro odstavení jaderného reaktoru“.

Správce SOP pravděpodobně upřesní (například), jaké kroky musíte podniknout (a potřebné formuláře k vyplnění), abyste mohli požádat o roční dovolenou