Jaké jsou podle vás zdroje chyby v experimentu? Pokud existuje velký rozdíl mezi teoretickou a experimentální hodnotou statického tření v nakloněné rovině, můžete vysvětlit, proč k těmto chybám došlo?


Odpověď 1:

Existuje příliš mnoho faktorů, které by mohly ovlivnit generický experiment. Bez dalších informací je nemožné pojmenovat všechny. Jako příklad (protože o vašem experimentu nevím nic) může být možným zdrojem chyby materiál roviny mající nekonzistentní povrch, který vede k nekonzistentním průměrům μs, nebo se může změnit úhel roviny, nebo zařízení použité k měření použité síly mohlo být vadné nebo normální síla kolísala z jakéhokoli druhu nebo samotného důvodu. Který z mnoha faktorů mohl váš experiment ovlivnit, závisí na experimentu.


Odpověď 2:

Odkud pochází „teoretická“ hodnota? Platí pro povrchy, které jsou poměrně špatně definovány. (Mám podezření.) Dřevo? Kov? Plastický? Ty přicházejí v mnoha podobách s mnoha druhy povrchových úprav.

„Zákon tření“ je sám o sobě poněkud roztřesený. Neměl by záviset na ploše. To je však obtížné prokázat skutečnému významu.