Jaký je rozdíl mezi polovičními bateriemi a plnými bateriemi a jaký je účel výroby polovičních baterií?


Odpověď 1:

Ve skutečnosti to jsou články, o kterých mluví, a ne baterie, které jsou soubory článků.

Buňky poloviční velikosti jsou menší a levnější a váží méně - všechny asi o polovinu. To je výhoda. A rozdíl.

Buňky jsou obvykle válcovité, takže poloviční článek by byl napůl tak dlouhý a baterie vyrobené z více článků by byly napůl tak velké, ale stejné napětí. Protože mohou uspořádat články mnoha způsoby, může mít baterie vyrobená z poločlánků zcela odlišný tvarový faktor.

Lidé je používají, když potřebují menší, lehčí a levnější.

Nevýhoda? Trvají jen asi polovinu tak dlouho.