Co jsou monolitické jádro, Micro jádro a rozdíl mezi nimi?


Odpověď 1:

Monolitické jádro (Pure Monolithic):

  • Všechny služby jádra Od přidání / odebrání jednotlivých komponent (-) není možné, méně / nulová flexibilita (+) mezikomponentní komunikace je lepší

např .: - Tradiční Unix

Mikro jádro:

  • málo služeb (správa paměti, správa CPU, IPC atd.) z jádra jádra, další služby (správa souborů, správa I / O atd.) z různých vrstev / komponentSplit přístup [Některé služby jsou v privilegovaném režimu (jádro) a některé jsou v režimu Normální (uživatelský) režim (+) flexibilní pro režii komunikace se změnami / upgrady (-)

např: - QNX atd.