Co jsou to protokoly IPv6, IPv4, jaký je mezi nimi rozdíl?


Odpověď 1:

Jaký je rozdíl mezi IPv4 a IPv6? [1]

Návrháři internetového protokolu definovali IP adresu jako 32bitové číslo. Tento systém, známý jako Internet Protocol verze 4 (IPv4), se dodnes používá.

Vzhledem k enormnímu růstu Internetu a předpokládanému vyčerpání dostupných adres však nový adresovací systém (IPv6) využívající 128 bitů pro tuto adresu.

IP adresy jsou binární čísla, ale obvykle se ukládají do textových souborů a zobrazují se v lidsky čitelných zápisech, například 172.16.254.1 (pro IPv4) a 2001: db8: 0: 1234: 0: 567: 8: 1 (pro IPv6).

Jednoduše to znamená, že IPv4 má asi 4,3 miliardy IP adres, které může přiřadit. 4,3 miliardy zní jako hodně, dokud si nepamatujete, že se chystáme rozbít 7 miliard lidí na Zemi a jen málo z nich bude mít do budoucna méně než jedno zařízení.

IPv6 nabízí 340 undecillion adres. Obrázek stojí za tisíc slov, takže jsem provedl toto rychlé srovnání obrazu mezi IPv4 a IPv6.

Vyčerpání IP adresy: potřeba integrace IPv6

Vyčerpání adresy IPv4 je rychle mizející nabídka nepřidělených adres IPv4, které jsou k dispozici u Úřadu pro přidělování čísel na internetu (IANA) a regionálních internetových registrů (RIR) pro přiřazení koncovým uživatelům a místním internetovým registrům, například poskytovatelům internetových služeb.

Podle Wikipedie

Fond primárních adres IANA byl vyčerpán 3. února 2011, kdy bylo 5 RIR přiděleno posledních 5 bloků. APNIC byl první RIR, který vyčerpal svůj regionální fond dne 15. dubna 2011, s výjimkou malého množství adresního prostoru vyhrazeného pro přechod na IPv6, který má být přidělen v omezeném procesu.

Poznámky pod čarou

[1] Co je to IP adresa (a proč byste ji měli chránit pomocí VPN)? - FlashRouters Networking & VPN Blog


Odpověď 2:

IPv6 je nový formát paketu, který není interoperabilní s formátem paketu IPv4. Na vysoké úrovni se IPv6 liší od IPv4 v následujících ohledech:

* Zjednodušená záhlaví základního paketu

* Možnosti implementovány jako rozšíření záhlaví

* Větší adresní prostor

* Podpora jumbogramů až 4 GB

* Podpora fragmentace end-to-end, žádná podpora fragmentace na trati

* Vestavěná podpora pro vícesměrové vysílání, žádná podpora pro vysílání

* Vestavěná podpora automatické konfigurace adresy bez státní příslušnosti

* Vestavěná podpora pro ověřování a šifrování


Odpověď 3:

IPv6 je nový formát paketu, který není interoperabilní s formátem paketu IPv4. Na vysoké úrovni se IPv6 liší od IPv4 v následujících ohledech:

* Zjednodušená záhlaví základního paketu

* Možnosti implementovány jako rozšíření záhlaví

* Větší adresní prostor

* Podpora jumbogramů až 4 GB

* Podpora fragmentace end-to-end, žádná podpora fragmentace na trati

* Vestavěná podpora pro vícesměrové vysílání, žádná podpora pro vysílání

* Vestavěná podpora automatické konfigurace adresy bez státní příslušnosti

* Vestavěná podpora pro ověřování a šifrování


Odpověď 4:

IPv6 je nový formát paketu, který není interoperabilní s formátem paketu IPv4. Na vysoké úrovni se IPv6 liší od IPv4 v následujících ohledech:

* Zjednodušená záhlaví základního paketu

* Možnosti implementovány jako rozšíření záhlaví

* Větší adresní prostor

* Podpora jumbogramů až 4 GB

* Podpora fragmentace end-to-end, žádná podpora fragmentace na trati

* Vestavěná podpora pro vícesměrové vysílání, žádná podpora pro vysílání

* Vestavěná podpora automatické konfigurace adresy bez státní příslušnosti

* Vestavěná podpora pro ověřování a šifrování