Dvě tělesa s různými teplotami jsou ve vzájemném tepelném kontaktu. Když je dosaženo tepelné rovnováhy, jaký je rozdíl mezi teplotami těchto dvou těles?


Odpověď 1:

Termodynamika ukazuje, že tělesa s jakoukoli teplotou se pokusí o přenos (uvolnění) uvolnění tepla, dokud nedosáhnou absolutní nuly (-273 ° C) nebo jejich lokalizované nebo okolní teploty. Takže pokud se nenacházejí ve stínovaném vnějším prostoru v absolutní nule, nakonec dosáhnou mírného okolního prostředí své polohy, ať už se navzájem dotýkají nebo ne.