Součet dvou čísel je 361 a rozdíl mezi těmito dvěma čísly je 173. Jaká jsou tato dvě čísla?


Odpověď 1:

Nechť dvě čísla jsou x a y. Podle prohlášení je součet těchto dvou čísel 361

x + y = 361 ……… ekv. 1

Podle prohlášení je rozdíl těchto dvou čísel 173. Podle toho

x - y = 173 ……. ..Eq. 2

Při výpočtu hodnoty x z ekv. 2

xy = 173

x = 173 + y

Nahrazení této hodnoty x v ekv. 1

x + y = 361

(173 + y) + y = 361

173 + y + y = 361

173 + 2r = 361

2y = 361-173

2y = 188

y = 188/2

y = 94

Nyní vložíme hodnotu y do ekv. 1

x + y = 361

x + 94 = 361

x = 361–94

x = 267

Tato dvě čísla jsou tedy 267 a 94

Odpověď na dvě čísla jsou 267 a 94

Nyní zkontrolujte správnost odpovědi zadáním hodnot do ekv. 1

x + y = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

Způsob odpovědi je správný.