Součet dvou čísel je 89 a rozdíl mezi dvěma čísly je 1. Co jsou dvě čísla?


Odpověď 1:

Snadné.

"Součet dvou čísel je 89."

→ x + y = 89

"Rozdíl je 1."

→ xy = 1

Teď mohu přidat částku k rozdílu a vidět to ...

(x + y) + (xy) = 89 + 1

Zjednodušit.

2x = 90

(+ Y a -y odejdou 0y, což se rovná 0.)

Vydělte 2 na každé straně, abyste vyřešili x.

x = 45

Pak si pamatujte, že víme, že xy = 1, takže ...

45-y = 1

45–1 = y

44 = y

***** Takže víme, že 2 čísla musí být 44 a 45. ****


Odpověď 2:

X + Y = 89 (součet dvou čísel).

XY = 1 (rozdíl mezi dvěma čísly)

2x = 88 => x = 44, y = 45

Pokud nahradím v této rovnici, první rovnice splněna bt druhá rovnice nesplněna (-1).

=> Pokud se mi to líbí 2y = 88, y = 44.

X = 45… nyní splněny obě rovnice ..

Ale moje otázka zní, musí splňovat obě podmínky, jak?