Poměr mezi současným věkem A a B je 4: 5. Pokud je rozdíl mezi jejich věkem 8 let, jaký je součet jejich současného věku?


Odpověď 1:

Tento typ součtů založených na poměru se obecně řeší pomocí proměnných. (Existují i ​​jiné způsoby, ale nejjednodušší způsob je vzít proměnné. Prosím, jděte na zkoušky namísto těch tvrdých procesů, abyste ušetřili čas a koncentraci.)

Řešení:-. Musíme zjistit současný věk a pak je přidat.

Vezměme si věk A jako 4 roky a věk B jako 5 let. Pak podle problému

5y-4y = 8. (Nejprve jsem 5 let, protože 5 let je větší než 4 roky)

Nebo y = 8. Takže věk A je (4 * 8 = 32 let) a věk B je (5 * 8 = 40 let)

Současný věk A a B je tedy 32 a 40 let. Nyní je jednoduše přidejte a budete mít odpověď. 32 + 40 = 72 let.