Rozdíl mezi dvěma čísly je 1550. Pokud je větší číslo děleno menším, kvocient je 6 a zbytek je 20. Co je menší číslo?


Odpověď 1:

Nechť největší číslo bude vaše a nejmenší jako x.

Pak Y = 1550 + x a také y = 6x +20.

Nyní použijte hodnotu y jako 1550 + x ve druhé rovnici.

1550 + x = 6x + 20

Nyní bereme proměnné na jednom konci a numerické na druhém konci.

6x-x = 1550-20

5x = 1530

X = 1530/5

X = 306.

Při vložení hodnoty x do první rovnice dostaneme

Y = 1550 + 306

Y = 1856.

Zkontrolovat

1856/306 přichází 6 jako kvocient a 20 jako zbytek.