Storyboards (Xcode): Jaký je rozdíl mezi tlakem a modálním segue?


Odpověď 1:

V 'push' segue v podstatě tlačíte svůj ViewController do již nastaveného "navigačního zásobníku". Samozřejmě je to za předpokladu, že ViewController, který provádí operaci „tlačení“, patří do stejného navigačního zásobníku, do kterého je ViewController zasunut. Obecně můžete poslat ViewController, pokud má PushController nějaký vztah s pushControllerem. To je velmi běžné v aplikacích, které mají ve svém systému NavigationController.

Dobrým příkladem pro push segue je systém, ve kterém zobrazujete seznam kontaktů. A klepnutím na konkrétní kontakt tlačíte VC, který má odpovídající detaily kontaktu.

V „modální“ segue neexistuje žádný stack jako takový. Předkládáte VC „modálně“ nad VC účastníka, pokud to má smysl. K tomu může dojít v kterémkoli ViewControlleru bez jakýchkoli pravidel pro vztah. Přednášející by se měl postarat o zamítnutí VC, které představil.

Dobrým příkladem pro modální segu je přihlášení. Po klepnutí na přihlášení budete modálně prezentovat VC, který nemá žádný vztah s presenterem.