Fyzika: Jaký je rozdíl mezi silou a interakcí?


Odpověď 1:

Zabýváme se zde sémantikou, najdete různé definice síly a interakce.

Pouhým pohledem na interakci slov, inter + akci, to znamená akci mezi věcmi, ve fyzice, mezi objekty. To, co způsobí akci, je síla. Síla působí na změnu stavu pohybu objektu. Takže interaguje s objektem.

Interakce, interakce je zde synonymem vlivu, působí na něj.


Odpověď 2:

Myslím, že velikost je celková energie síly, zatímco intenzita je energie této síly v daném bodě mimo zdroj. Interakce by byla popisem výsledku. Jak tato událost ovlivnila objekty (změnil stav), obvykle má za následek impuls ve směru, ale v obecném smyslu interakce by zahrnovala kompresi, deformaci, tepelnou, chemickou atd. ...