Existuje opravdu rozdíl mezi pasivním a aktivním investováním? Pokud investuji do indexu S&P 500, nejsem jen v pomalu se pohybujícím aktivním fondu, jehož strategií je tržní kapitalizace?


Odpověď 1:

Existuje opravdu rozdíl mezi pasivním a aktivním investováním? Pokud investuji do indexu S&P 500, nejsem jen v pomalu se pohybujícím aktivním fondu, jehož strategií je tržní kapitalizace?

Mohli byste se na to dívat tímto způsobem. Záměrem indexových fondů S&P 500 je, že těchto 500 společností je v podstatě zástupcem celé ekonomiky Spojených států. Váš argument dává ještě větší smysl pro indexy specifické pro dané odvětví (farmaceutické společnosti nebo ropné společnosti atd.)


Odpověď 2:

Pokud podle vašich slov není žádný rozdíl a indexový fond má poměr nákladů 0,15% a poměr aktivního fondu 0,75%, proč byste si na světě vybral aktivní fond? Lidé investují do indexových fondů, protože překonali téměř všechny aktivně spravované fondy a mají nižší náklady. A mají nižší náklady z důvodu, obchodní rozhodnutí jsou automaticky určována bez placeného manažera lidských zdrojů.