Existuje nějaký rozdíl mezi „Kdy půjdete“ a „Kdy půjdete“?


Odpověď 1:

„Kdy půjdeš?“, Je jednoduchá otázka, kdy člověk odejde.

„Když půjdeš“ není úplná věta, ale věta, která se vztahuje k době, kdy člověk opustí.

Mohlo by to být použito jako součást věty, například „Když půjdeš, není na mně“. V této souvislosti obvykle používáme dnešní čas: „Když jdete, není to na mně“