Existuje nějaký rozdíl mezi plastovými a nepružnými materiály?


Odpověď 1:

Plastický materiál bude po zatížení přes svůj příslušný mez kluzu vystaven namáhání, tažnost, která pokračuje, i když se zastavení zvyšování zatížení. Některé materiály budou mít mírný zisk síly dříve, než dojde k náhlému prasknutí.

Neelastické materiály nezažijí žádné prodloužení ani průhyb a až do dosažení maximální pevnosti dojde k náhlému prasknutí obvykle z důvodu smykového lomu