Existuje nějaký rozdíl mezi zakladatelem a spoluzakladatelem?


Odpověď 1:

Rozdíl mezi zakladatelem a spoluzakladatelem je - no, není rozdíl!

Vyjasněme zmatek:

Zakladatel je někdo, kdo založil nebo založil společnost. Mohli založit firmu sami, nebo to mohli udělat s jinými lidmi. Například Bill Gates je zakladatelem společnosti Microsoft.

Spoluzakladatel je termín používaný k popisu někoho, kdo založil společnost s jinými lidmi. Stejně jako lze Bill Gatese nazvat zakladatelem, lze ho také označit za spoluzakladatele, protože spolu s Paulem Allenem založil Microsoft.

Za posledních patnáct let jsem spoluzakládal tucet podniků. Také jsem poradil nebo investoval do více než 120 společností. A pomohl jsem zakladatelům a jejich členům týmu vyrovnat se s nespočetnými výzvami, které se objevují.

Ať už jste sólový zakladatel nebo spoluzakladatel, požadavky se neliší.

Zde jsou mé postřehy o tom, co to znamená být zakladatelem:

Zakladatelé něco vytvářejí z ničeho. Projevují se skrze neochvějnou víru, experimentování a úmyslné provedení směrem k výsledku. Dělají to, co je zapotřebí k prosazení pochybností, strachu a omezení, proti nimž naráží, aby se jejich vize stala skutečností.

Zakladatelé dělají neobvyklé věci. Neustále hledají lepší způsoby, jak dělat věci bez ohledu na to, co se stalo v minulosti. Přirozeně pro ně přichází myšlení. Což často vede k neobvyklým řešením problémů, se kterými se setkávají.

Zakladatelé se spokojí se selháním. Zahájení a rozvoj podnikání vyžaduje experimentování a většina experimentů selže. Zakladatel rozvíjí růstové myšlení a vytváří kulturu experimentování. Tím je zajištěno, že se společnost stane odolnou i pro ty nejhorší problémy. Neúspěch se stává důvodem pro učení a růst místo důvodu, proč se vzdát.

Zakladatelé se učí být vůdci. Zakladatelé obvykle nezačínají jako vůdci. Dali se do pozice, aby se stali vůdci. Neustále se vyzývají, aby se lépe ve vedení svých týmů. Vlastní vylepšení se stává způsobem života zakladatelů.

Nedávno jsem spolu s Marie Prokopetsovou založil nový softwarový obchod s názvem FYI

FYI vám pomůže najít vaše dokumenty na 3 kliknutí nebo méně.

I po všech mých zkušenostech se zakládáním podniků, s tímto novým obchodem, se stále učím každý den nové lekce o tom, co to znamená být velkým zakladatelem / spoluzakladatelem.

Fotografie pořízená úžasným Chrisem Michelem


Odpověď 2:

Zjednodušeně řečeno, zakladatelem je někdo, kdo zakládá nebo zakládá firmu. Spoluzakladatel je někdo, kdo zakládá podnik společně se zakladatelem. Spoluzakladatelé mohou v podniku hrát různé role. Někteří pomáhají zakladateli vymyslet koncepci podnikání nebo služby, zatímco jiní pomáhají oživit myšlenky zakladatelů.

Zatímco zahájení podnikání s partnerem je vždy vzrušující na začátku, věci se mohou komplikovat opravdu rychle a v některých případech se všechno peklo uvolní. Spory spoluzakladatelů jsou zabijákem číslo jedna při spouštění s komunikací a narušením důvěry mezi zakladateli mezi hlavní důvody těchto sporů.

To je místo, kde akcionářská dohoda přichází, něco, co jsme v Linkilaw - právní platforma pro startupy - jsme připraveni poskytnout.

Akcionářská dohoda je smlouva mezi zakladatelem a jakýmkoli jiným majitelem společnosti, která stanoví počet akcií, které každý z nich vlastní, svěřovací pravomoci a ustanovení v případě, že dojde k zablokování rozhodnutí (nejzábavnější věc na světě).

Zatímco akcionářská dohoda vyjasňuje úlohy a povinnosti zakladatele a spoluzakladatele, stále existuje otázka ředitelů společností. Pokud startup má ředitele, je důležité jasně definovat vztah mezi nimi a vlastníky. Toho lze dosáhnout formou dohody o službách ředitele, která definuje povinnosti ředitelů a úroveň pravomocí, které mají v každodenním provozu firmy.

Pokud si stále nejste jisti, co vy nebo váš start požadujete legálně, nabízíme bezplatné právní setkání, probereme vaše potřeby a vaše podnikání a zodpovíme otázky, které můžete mít. Rezervujte si tu bezplatnou relaci.

Sledujte nejnovější právní novinky a vývoj a sledujte blog Linkilaw.


Odpověď 3:

Když osoba založila podnik samostatně, nazývá se zakladatelem

Pokud ji však osoba založila s ostatními, je považována za spoluzakladatele.

Avšak i když je osoba jediným „zakladatelem“ podniku, lidé, kteří mu pomohli založit firmu nebo poskytli podporu v rané fázi, i když nejsou zmíněna, mohou být také spoluzakladatelem .


Odpověď 4:

Když osoba založila podnik samostatně, nazývá se zakladatelem

Pokud ji však osoba založila s ostatními, je považována za spoluzakladatele.

Avšak i když je osoba jediným „zakladatelem“ podniku, lidé, kteří mu pomohli založit firmu nebo poskytli podporu v rané fázi, i když nejsou zmíněna, mohou být také spoluzakladatelem .