Existuje nějaký rozdíl mezi anglickou a velšskou výslovností?


Odpověď 1:

Ach ano!

V angličtině lze každé písmeno vyslovit několika různými způsoby. Například písmeno A je vyslovováno asi 7 různými způsoby, jako u jablek, barů, soukromých, jachet, míčů, kabelů a péče.

Ve velštině to tak není. Velština je fonetický jazyk. Každé písmeno je vyslovováno víceméně stejným způsobem, s výjimkou písmene Y, které má dva zvuky, ale i tak jsou pravidla přísná. Neexistují žádná tichá písmena.

V angličtině, stres je obvykle na první slabice slova, ale ve velštině, stres je na předposlední slabice, kromě kde přízvuk ukazuje jinak.