Existuje nějaký rozdíl mezi ekonomií a ekonometrií?


Odpověď 1:

Econometrics je podoblastem ekonomie, které využívá statistik k získání empirických důkazů o ekonomických pojmech. Ačkoli to je oblast specializace, ekonometrie je natolik důležitá, že profesionální ekonomové získají značné vzdělání v oboru bez ohledu na obor specializace. Zde v Indianě vyžaduje absolventský program 3 kurzy ekonometrie ve srovnání se 2 kurzy v mikro a 2 v makro (takže mikroekonomové mají pro ekonometrii lepší pocit než pro makroekonomii a naopak).


Odpověď 2:

Ekonomika je obrovská .. Ekonometrie je její součástí, která přináší aplikace ekonomie do praxe. Řekněme, že existuje pozitivní vztah mezi cenou a množstvím dodávaným (pomocí vašich mikroekonomických konceptů), ale chcete tyto informace podpořit pomocí 5 let firmy .. Ekonometrics by vstoupil do hry!

Artha Point