Existuje nějaký rozdíl mezi CFD a ANSYS?


Odpověď 1:

ANSYS je název softwarového balíčku, ve kterém je ANSYS Fluent sub-Software.

CFD je zkratka pro „Computational Fluid Dynamics“, toto téma se zabývá implementací různých numerických metod k řešení různých složitých problémů pomocí algoritmů.

V ANSYS Fluent je řešení řešeno na principech numerických metod, řídících rovnic, algoritmů atd. Naopak, můžete říci, ANSYS Fluent je aplikace, která je aplikačním softwarem CFD. Vzhledem k tomu, že problémy s CFD vyžadují vyřešení pomocí ručních výpočtů, je čas (roky) hodně.