Existuje nějaký rozdíl mezi esejem a odstavcem?


Odpověď 1:

Esej je formální písemný vzorek daného tématu složený z několika odstavců. Největší rozdíl mezi dvěma typy psaní je v tom, že esej obvykle zahrnuje více přípravných prací.

Vztah mezi odstavcem a esejem je symbiotický; nemůžete napsat esej bez použití odstavců a čtyři nebo více po sobě jdoucích odstavců o stejném předmětu se stanou esejem. Odstavce i eseje mají zřetelný začátek, střed a konec. Oba jsou také složeni z pěti oddílů: Odstavec má obvykle pět vět a esej, pět odstavců.


Odpověď 2:

V eseji jsou odstavce s různými účely. V textu eseje jsou odstavce podobné eseji, jak bylo zdůrazněno - obecný výrok následovaný konkrétnějšími detaily. Podrobnější diskusi najdete v díle Františka Christensena. Podle Christensena má odstavec podobnou strukturu:

Horní věta následovaná seznamem konkrétních vět (všechny se mohou rovnat) nebo následovanými konkrétními větami (všechny mohou být konkrétnější příklady předchozí věty)

  1. Horní věta se stejně specifickými větami 1. konkrétní instance Největší věty2 a konkrétní instance Největší věty 3. konkrétní instance Největší věty 4. konkrétní instance Největší věty

a tak dále

  1. Horní věta s klesáním konkrétnějších vět, každá s konkrétnějšími informacemiSpecifická instance Top SentenceSpecifická instance předchozí věty

a tak dále

Existuje kombinace

  1. Horní věta 1. konkrétní instance Největší větypecifická instance věty specifická instance věty specifická instance věty a2. Specifická instance Největší větypecifická instance věty bspecifická instance věty b3.

Christensen také popisuje věty podobným způsobem s neomezujícími ustanoveními:

  1. Californiawhich má mnoho krajů takový jako Ventura kraj, který přispívá k zemědělské ekonomice stateis velmi rozmanitý statenot vůbec jako Santa Clara kraj známý jako Silicon Valley.

Odpověď 3:

Přemýšlejte o tom jako o části / celku. Odstavec je součástí celé eseje.

Pokud jde o obecnou strukturu? Odstavec je jakousi mikrokosmem větší eseje.

  1. první věta odstavce = první odstavec eseje - jsou to oba úvody do toho, co každá věc řekne.Body odstavce a těla eseje (složené z odstavců) - jsou o poskytnutí podrobností, specifik, analýzy, faktů atd. věta odstavce je trochu jako poslední odstavec eseje v tom, že oba uzavírají argument / analýzu. Rozdíl je zde nejvýraznější mezi odstavcem a esejem - závěrečný odstavec eseje není nikdy přechodem do další eseje, ale někdy se poslední věta odstavce používá částečně jako přechod do následujícího odstavce eseje.

Odpověď 4:

Přemýšlejte o tom jako o části / celku. Odstavec je součástí celé eseje.

Pokud jde o obecnou strukturu? Odstavec je jakousi mikrokosmem větší eseje.

  1. první věta odstavce = první odstavec eseje - jsou to oba úvody do toho, co každá věc řekne.Body odstavce a těla eseje (složené z odstavců) - jsou o poskytnutí podrobností, specifik, analýzy, faktů atd. věta odstavce je trochu jako poslední odstavec eseje v tom, že oba uzavírají argument / analýzu. Rozdíl je zde nejvýraznější mezi odstavcem a esejem - závěrečný odstavec eseje není nikdy přechodem do další eseje, ale někdy se poslední věta odstavce používá částečně jako přechod do následujícího odstavce eseje.