Existuje nějaký rozdíl mezi elektrickým obloukem a plazmovým obloukem?


Odpověď 1:

Ano, jsou to různé jevy, ale jsou ve vzájemném vztahu. Elektrický oblouk může generovat plazmu (a obvykle ano) a používá se k vytvoření „plazmového oblouku“ například v nějakém plazmovém hořáku.

Elektrický oblouk je porucha plynu (nebo média) v důsledku vysokonapěťové mezery (ve skutečnosti ne tak vysoké ...). Během tohoto zhroucení je plyn napájen a může být ionizován. Závisí to na ionizační energii potřebné pro tento plyn. Například vzduch často ionizuje, když dojde k elektrickému oblouku.

Řekl tedy, že existují některá zařízení, která používají elektrický oblouk k výrobě plazmy. Plazmové obloukové svařování (https: //en.m.wikipedia.org/wiki / ...), například, ve kterém plyn proudí v zařízení vhodně navrženém pro výrobu elektrického oblouku. Během proudění je plyn napájen a ionizován v oblaku používaném k tavení a svařování.