Existuje rozdíl mezi důvěrou, ale ověřením a vůbec nedůvěrou?


Odpověď 1:

Není žádný rozdíl, protože oba nevěří.

Pokud má osoba ověřit, nedůvěřovala.

Důvěra se však získává na základě ověřených zkušeností.

A důvěra je dále ověřována po opětovném získání pozitivních zkušeností. Ochota důvěřovat na základě minulých dobrých zkušeností roste s pokračujícími případy.

„Slepá důvěra“ není důvěra, je to jen naděje, že vše bude fungovat nejlépe, protože neexistuje jiná možnost.