Existuje rozdíl mezi teologií a apologetikou?


Odpověď 1:

Pro mě není žádný velký rozdíl. Myslím, že typy otázek, které vyvstávají, jsou trochu jiné, i když se určitě překrývají.

Navrhoval bych, že existují čtyři klíčové oblasti, ve kterých byste mohli vyvodit možná menší rozdíly - ale možná mají hlavní důsledky:

  1. Typy otázekJazyk (viz také publikum) (věcný žargon a lidový jazyk) Publikum (jak z hlediska toho, kde jsou v životě, jejich chápání biblické a biblické interpretace a celkových hodnot) Zdůvodnění (včetně toho, co se počítá jako důkaz)

Abych byl trochu konkrétnější:

Teologie je většinou určena vedoucím a členům církve. Křesťanská apologetika je v jistém smyslu určena nečlenům a členům. I když předpokládám, že byste mohli říct všechny tři.

Myslím, že apologetika bývá racionálnější. Alespoň to je obvykle. To se v této generaci a její lepší k lepšímu mění.

Je důležité rozpoznat umění jako zdroj apologetických poznatků (beletrie, literatura, příběh, podobenství, film, píseň, poezie a umění jakéhokoli typu).

Také si myslím, že je možné být článkem nebo knihou, což je obojí. Mám pocit, že booleovští operátoři nebo booleovský diagram by bylo náročné načrtnout s přesností. Ale znovu bych určitě vyjádřil tyto čtyři rozdíly.


Odpověď 2:

Ano, tam je. To je skvělá otázka, děkuji, že se na to ptáte! Mnoho lidí buď nechápe, že je mezi nimi rozdíl, nebo se o nich zmatí.

Teologie: Studuje atributy, schopnosti, charakter, zjevení a povahu Boha.

“Bůh křesťanské teologie je Bůh OT, otec Ježíše Krista a slovo je božské slovo, které se stalo tělem v Ježíši Kristu. Ježíš, jak je vidět v Písmu svatém, je zjevením všech Božích cest a skutků s lidskostí. Křesťanská teologie se proto nezabývá lidskými slovy a myšlenkami o bohu, ale všemi tvůrčími a vykupitelskými způsoby a dílem Boha s Ježíšem Kristem. “(Bromiley, Geoffrey W., ed. International Standard Bible Encyclopedia, Revised) Wm. B. Eerdmans, 1979-1988.) “*

* Ministerstva křesťanského výzkumu

Apologetika: Obhajuje křesťanskou víru, doktrínu a bible proti svým kritikům a odpůrcům, defenzivně a urážlivě.

1 Peter 3:15 „Posvěcujte však Krista jako Pána ve svých srdcích, vždy připraveni bránit každého, kdo vás žádá, abyste vysvětlili naději, která je ve vás, přesto s jemností a úctou.“


Odpověď 3:

Ano, tam je. To je skvělá otázka, děkuji, že se na to ptáte! Mnoho lidí buď nechápe, že je mezi nimi rozdíl, nebo se o nich zmatí.

Teologie: Studuje atributy, schopnosti, charakter, zjevení a povahu Boha.

“Bůh křesťanské teologie je Bůh OT, otec Ježíše Krista a slovo je božské slovo, které se stalo tělem v Ježíši Kristu. Ježíš, jak je vidět v Písmu svatém, je zjevením všech Božích cest a skutků s lidskostí. Křesťanská teologie se proto nezabývá lidskými slovy a myšlenkami o bohu, ale všemi tvůrčími a vykupitelskými způsoby a dílem Boha s Ježíšem Kristem. “(Bromiley, Geoffrey W., ed. International Standard Bible Encyclopedia, Revised) Wm. B. Eerdmans, 1979-1988.) “*

* Ministerstva křesťanského výzkumu

Apologetika: Obhajuje křesťanskou víru, doktrínu a bible proti svým kritikům a odpůrcům, defenzivně a urážlivě.

1 Peter 3:15 „Posvěcujte však Krista jako Pána ve svých srdcích, vždy připraveni bránit každého, kdo vás žádá, abyste vysvětlili naději, která je ve vás, přesto s jemností a úctou.“