Existuje rozdíl mezi pravotočivým pravítkem a pravotočivým pravítkem pro nalezení směru magnetického pole?


Odpověď 1:

Štěstí, že jsme prošli 50 nebo více let, aniž bychom se o tom museli jednou zmínit. Jen si vzpomněl, že pravidlo pravice se rovná pravici a odkazuje na generátory. Levá ruka je důvodem toho všeho. Pak přijde nějaký chlápek, který chce místo elektronického proudu použít proud elektronů.

Nemysli na to ani kamaráde.


Odpověď 2:

Určitě je rozdíl mezi pravítkem a pravítkem.

Pravítko pravého šroubu udává směr magnetického pole vytvářeného elektrickým proudem v délce drátu. Obrázek 1 (a) odkazuje. Alternativou, kterou upřednostňuji, je pravidlo pravotočivého uchopení. To je znázorněno na obrázku 1 (b). Je to pravděpodobně také lepší pro plynové montéry, kteří často řeší levá vlákna!

Obrázek 1: Pravý šroub, pravotočivé pravidlo

Flemingovo pravé pravidlo se používá s odkazem na elektrický generátor. Existují tři vektorové směry, z nichž každý je v pravém úhlu k druhému. Představují aktuální směr, směr magnetického pole a směr síly. Pokud znáte směr kteréhokoli z těchto vektorů, můžete pomocí pravého pravidla najít směr třetího vektoru. To je znázorněno na obrázku 2.

Obrázek 2: Flemingovo pravé pravidlo pro generátory