Existuje rozdíl mezi silikonovým tmelem a silikonovým lepidlem?


Odpověď 1:

Silikonový tmel je mokrý materiál, který musí „vytvrdit“ nebo „uschnout“, aby dosáhl svých potenciálních těsnicích vlastností. Silikonové lepidlo je viskoelastický materiál a je citlivé na tlak, nepotřebuje žádný proces vytvrzování. Síla lepidla se v průběhu času zvyšuje s lepidly v důsledku proudění lepidla (zvýšení množství kontaktu lepidla s povrchem, na který se nanáší, zvyšuje adhezi slupky).


Odpověď 2:

Ano, zkrátka, i když do určité míry lze těsnicí hmotu a lepidlo použít pro vzájemné práce.

Těsnicí prostředek lze do značné míry považovat za lepidlo s přidaným plnivem (jako je křída, celulóza, oxid křemičitý, pigment atd.), Které všechny mají tendenci snižovat přilnavost. Všechny základní silikonové kaučuky, které znám, mají při správných okolnostech lepicí vlastnosti.

Paradoxně jsou křemíkové kaučuky (ať už adhezivní nebo plnicí) také velmi spolehlivé, protože nepřilnávají určité podklady, takže je třeba zkontrolovat pokyny výrobce.