Existuje rozdíl mezi Node.js a JavaScriptem na straně serveru?


Odpověď 1:
  1. Javascript je programovací jazykNode.js není programovací jazyk; jedná se o interpret kódu Javascript (kvůli motoru Google Chrome V8) do operačního systému nainstalovaného na serveru. Node.js není jen interpret, protože je rozšířen o knihovnu libuv, která se zaměřuje na asynchronní I / O.

TERMINOLOGIE NODE.JS

Prohlášení: Píšu o vývoji PHP