Existuje rozdíl mezi magií a voodoo?


Odpověď 1:

"Existuje rozdíl mezi magií a voodoo?"

Bohové, ano !!!!

Vodou je kultura nebo náboženství. Paradigma, které diktuje osobní, mezilidské, veřejné a oficiální chování. Ano, je v tom duchovní aspekt, a dokonce i magický, pro ty, kdo mají nadání, ale je to proto, že existuje lidská kondice.

Kouzlo je něco úplně jiného. Je to uložení své vůle nad vesmírem.

Vůbec ne stejné věci.