Existuje rozdíl mezi HTTP Streamingem a HTTP Live Streamingem?


Odpověď 1:

HTTP Streaming dodává klientovi jeden bajtový tok dat v metodě progresivního stahování.

HTTP Live Streaming poskytuje přístup k několika adaptivním bajtovým tokům, na které se klient přepne v reálném čase podle dostupné rychlosti internetového připojení. Například, pokud uživatel sleduje video ve vysokorychlostním WiFi hotspotu rychlostí 1,5 Mb / s, pak se signál WiFi degraduje, klient může kompenzovat přepnutím na vrstvu toku 750 kb / s bez přerušení na uživatele. Další kvalitou technologie Live Streaming je lepší zabezpečení dat dodaných klientovi v důsledku malých „kousků“ dat přenášených a připojených v reálném čase pro přehrávání klientem. Význam stahování celého videa z adresy URL přímého přenosu není pravděpodobný.