Existuje rozdíl mezi „návrhem zaměřeným na cíl“ (GDD) a „návrhem zaměřeným na uživatele“ (UCD)?


Odpověď 1:

Zaprvé, přidání více zkratek k již zmatenému odvětví nepomůže. Jediné, na čem záleží, je to, že použité metody jsou zaměřeny na empatii s uživatelem a že myšlenky jsou v neustálém stavu experimentování a testování, aby se neustále zlepšovalo to, co jste kdy navrhovali.