Existuje rozdíl mezi emočně inteligentní a vysoce citlivou?


Odpověď 1:

Ano. Zpravodajství je schopnost organizovat akce tak, aby záměry byly v souladu s výsledky. Emoční inteligence vyžaduje, aby byl člověk citlivý na emoce sebe a ostatních. Citová citlivost poskytuje nezpracovaná data, ale to neznamená, že člověk bude mít mentální disciplínu potřebnou k použití těchto emocionálních informací k inteligentnímu uspořádání svých akcí.