Existuje rozdíl mezi elektronickou brzdou, ruční brzdou a parkovací brzdou?


Odpověď 1:

Trochu. E-brzda, stejně jako u nouzové brzdy, není věc. I když byste mohli zkusit použít parkovací brzdu v případě nouze a v této situaci to může trochu pomoci, je to stále parkovací brzda. Záměrem je zabránit vozidlu v pohybu, když je zaparkované.

Všiml jsem si, že se zdá, že Britové používají slovo ruční brzda jako synonymum pro parkovací brzdu. To by dávalo smysl, kdyby všechny parkovací brzdy byly ovládány rukou, ale nejsou. Většina vozů, které jsem vlastnil, měla parkovací brzdy ovládané nohou. Ruční brzda v souvislosti s automobily je parkovací brzda, která má být ovládána rukou.


Odpověď 2:

Ano, existuje rozdíl mezi těmito třemi podmínkami. E-brzda je relativně nový pojem a popisuje parkovací brzdu, která je použita elektronicky, neexistuje žádný ruční provoz systému.

Ruční brzda je také parkovací brzda a ve Velké Británii se to běžně nazývá, protože raná auta měla parkovací brzdu zabrzděnou rukou ruční pákou, i když ne vždy v těchto dnech, ale termín přežije.

Parkovací brzda se používá, když je zaparkovaná (co jiného?) A zajišťuje vozidlo při stacionárním použití, aby zastavila rozjezd.

Takže to jsou různé popisy parkovacích brzd. Někteří lidé nazývají tento typ brzdy jako nouzovou brzdu, ale nic takového neexistuje. Parkovací brzda by nikdy neměla být používána, když se vozidlo pohybuje, a to pouze pro parkování.


Odpověď 3:

Spíš ne.

E-Brake je zkratka pro nouzovou brzdu, nikoli pro elektronickou brzdu. Téměř všechny sekundární brzdy odpovídají této definici a do značné míry jejich účelu. Poskytnout druhý způsob zastavení v případě selhání primárních brzd.

Stejně jako u parkovací brzdy je rozumné zařadit parkovací brzdu při parkování, aby se snížila pravděpodobnost převrácení a snížilo se zatížení přenosu. Ve vozech FWD to také znamená, že všechny čtyři pneumatiky jsou nyní zamčené. Takže všechny sekundární brzdy jsou také parkovací brzdy.

Ruční brzda se týká pouze ručních sekundárních brzd. Mnoho z nich je ovládáno nohou nebo tlačítkem / přepínačem, které se nepočítají. Tahací kabel, stejně jako v Toyota Tacoma, bych také tvrdil, že se nepočítají. Jakákoli páková brzda tažená rukou je ruční brzda.