Existuje rozdíl mezi čestným prohlášením složeným před soudcem nebo čestným prohlášením učiněným notářem schváleným indickou vládou?


Odpověď 1:

Vaše otázka: Existuje rozdíl mezi čestným prohlášením složeným před soudcem nebo čestným prohlášením učiněným notářem schváleným indickou vládou?

Můj názor a názor je, že:

Pokud mohu vnímat čestné prohlášení přísahy před soudcem nebo čestné prohlášení před notářem schváleným indickou vládou nebo dále před notářem schváleným a jmenovaným státní vládou v Indii, jsou na stejné úrovni.

Čestná prohlášení před oběma výše uvedenými úřady jsou přísaha, pokud jde o obsah uvedený v nich.

Jak soudce, tak notář jsou oprávněni složit přísahu osobě přísahající uvedené čestné prohlášení.

Trest v případě falešných prohlášení před přísahou před oběma výše uvedenými úřady je podle indického trestního zákoníku stejný. Magistrát i notář jsou úřady, které jsou zmocněny podávat přísahu deponentovi, tj. osoba přísahající prohlášení v čestném prohlášení.

Čestné prohlášení potvrzené soudcem a čestné prohlášení ověřené notářem jsou stejně přijaty všemi soudy v Indii.

Autentičnost osvědčení soudcem nebo notářem je v očích zákona rovnocenná a oběma zmíněným dokumentům je přiznána stejná váha, jsou-li zabaveny jako důkaz. Obě uvedená čestná prohlášení jsou hodnocena stejně ve všech sférách, kdekoli mají v úmyslu vstoupit v platnost.

Výše uvedený pohled je podle mých osobních znalostí a v žádném rozsahu není závazný nebo přesvědčivý.