Jaký je rozdíl mezi délkou a šířkou ve formě tabulky?


Odpověď 1:

Nejviditelnější z rozdílů je, že čáry, kterými jsou znázorněny, se protínají v pravém úhlu. Nejsem si však jistý významem otázky - konkrétně tím, co tím myslíš „ve formě tabulky…“.

Pokud potřebujete, abych tyto rozdíly uvedl do tabulky, netuším, jak to udělat, a nechat je sloužit užitečnému účelu. Pokud je to váš záměr, nemůžu vám pomoci; kromě toho by to vypadalo jako domácí úkol.

Pokud máte na mysli jiný cíl, dejte mi vědět a já vám pomůžu, jak nejlépe mohu.